Het privacybeleid van de Oudheidkundige Kring

Via onze website bieden wij aan leden en niet-leden allerlei diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Ook bij het gebruik van onze lidmaatschapsadministratie en sommige andere diensten laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij het op het moment dat wij uw persoonsgegevens opvragen.
  • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
  • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer vragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. In dat geval verschaffen wij uitleg waarom we deze aanvullende gegevens vragen.
  • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn of mits uw uitdrukkelijke toestemming.
  • Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van eventuele andere partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
Dit betekent concreet dat wij uw persoonsgegevens enkel zullen gebruiken voor toezending van ons tijdschrift, aankondiging van onze activiteiten of het beantwoorden van uw vragen.