Soorten lidmaatschap

De Oudheidkundige Kring van Kalmthout heeft 3 soorten leden: effectieve leden, toegetreden leden en ereleden.

EEN EFFECTIEF LID zet zich actief in voor de vereniging en is lid van de algemene vergadering. Dit kunnen enkel natuurlijke personen zijn.

EEN TOEGETREDEN LID hoeft zich niet actief in te zetten voor de vereniging, maar kan als niet-stemgerechtigd lid aanwezig zijn op de algemene vergaderingen. Dit kunnen ook rechtspersonen zijn.

Tot slot hebt u nog de ERELEDEN. Omwille van hun bijzondere verdiensten die passen binnen de belangeloze doelen van de vereniging, kan de algemene vergadering of het bestuursorgaan personen uitnodigen om als erelid deel uit te maken van de vereniging en aan deze personen zekere eretitels toekennen. U kan zich hier geen kandidaat voor stellen.

Van al onze leden verwachten we dat ze achter de doelstellingen van de vereniging staan.

Wil u effectief of toegetreden lid worden?

Een abonnement op het tijdschrift ‘Calmpthoutania’ is niet hetzelfde als lid zijn van de vereniging.

U bent maar effectief of toegetreden lid als het bestuursorgaan uw aanvraag tot lidmaatschap aanvaardt.

Hebt u interesse om effectief of toegetreden lid te worden? Stuur dan een mail naar info@oudheidkundigekringkalmthout.be.

U krijgt dan de nodige informatie toegestuurd over de procedure evenals het passende aanvraagformulier. Zodra dit behoorlijk ingevuld bij ons toekomt, zal uw kandidatuur voorgelegd worden aan het eerstvolgende bestuursorgaan.

Lidgeld

Het lidgeld is jaarlijks verschuldigd en bedraagt 15 euro. Hierin is een abonnement op het tijdschrift Calmpthoutania inbegrepen.