Waar komen we vandaan?

In 1929 werd in Essen een Oudheidkundige Kring boven de doopvont gehouden met als pioniers:
  • Désiré Boen, schepen van de gemeente Kalmthout
  • Gerard Meeusen, archivaris van de gemeente Essen
  • Eerwaarde Heer Hubert van Geen, oud-leraar
  • August Havermans, landmeter en wetenschappelijk bodemkundige
Bedoeling van de Kring was de belangstelling voor al wat de geschiedenis van onze gemeenten betreft, aan te wakkeren en zo 'de culturele ontwikkeling van ons volk' op te voeren.

Om dit doel te verwezenlijken werden volgende middelen aangewend:
  1. Het samenstellen van een tijdschrift voor al de leden van de Kring.
  2. Het organiseren van voordrachten en lezingen.
  3. Het samenstellen van een bibliotheek met wetenschappelijke werken in verband met het door de Kring nagestreefde doel.
  4. Het organiseren van tentoonstellingen van historische en folkloristische aard.
In 1933 verscheen het eerste tijdschrift met de naam: "Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen - Calmpthout - Huybergen".

Na de Tweede Wereldoorlog zijn de wegen van Essen en Kalmthout gescheiden.

In Essen werd de heemkundige kring nieuw leven ingeblazen door archivaris Gerard Meeusen en Alfons Tireliren.
Zij kwamen naar buiten met het nog steeds bloeiende tijdschrift 'De Spycker'.

In Kalmthout was het tijdperk van archivaris Jos Vorsselmans begonnen.
Meester Vorsselmans had de enorme verdienste het archief van de gemeente helemaal op punt te zetten en samen met Désiré Boen werd in 1948 de Oudheidkundige Kring van Kalmthout (OKK) officieel opgericht.
Van dan af werd ook gestart met een eigen tijdschrift 'Calmpthoutania'.

In 2011 ontving de Oudheidkundige Kring de 'Heikneuter'. Dit is een culturele prijs die onder impuls van het gemeentebestuur door de Kalmthoutse cultuurraad in het leven werd geroepen. Deze prijs wordt toegewezen aan Kalmthoutenaren die zich op cultureel vlak verdienstelijk maken. De OKK heeft dan ook een grote verdienste voor het sociaal-cultureel leven in Kalmthout, meer in het bijzonder voor het zorgvuldig verzamelen, bewaren, ordenen en archiveren van historisch-culturele informatie.