Overzicht Tijdschrift Calmpthoutania

Jaargang 1 - 1948/1949 - nr. 1

Redactie
Ter inleiding 1
D. Boen
De brouwerij “De Kroon” drie eeuwen oud
2
Jos Vorsselmans
Hoe heet ons dorp?
12
H. Van Geen
Uit een pastoorsdagboek van Kalmhout (17de eeuw)
16
Ferdinand Peeters
De Sint Jacobskapel te Kalmthout. Verslag over een grondig onderzoek gedaan in 1942. 21

Jaargang 1 - 1948/1949 - nr. 2

OKK
Dankbetuiging
33
Jos Vorsselmans
1150 - Kalmthout treedt in de geschiedenis
34
D. Boen
Ontdekking van een oud inventaris van grote geschiedkundige waarde
42
Jos Vorsselmans
Even terugblikken 1848 en 1898
50
D. Boen
Pastoor Deynoot en de boeren (1728 – 1745)
55
Jos Vorsselmans
Wanneer werd ons gemeentehuis gebouwd?
59

Jaargang 1 - 1948/1949 - nr. 3

Jos Vorsselmans
Grepen uit de parochiegeschiedenis van Kalmthout (centrum) vanaf het begin der XIVde eeuw tot het einde der XIXde eeuw
61
D. Boen
Pottenbakkers te Kalmpthout
71
Jos Vorsselmans
Afrekening voor Antonia Loos (1577 – 1580)
75
Robert Havermans
De wisseling van het landschapsbeeld van Kempen tot Polder
78

Jaargang 1 - 1948/1949 - nr. 4

D. BoenHet beheer der St. Jacobskapel, een mirakel91
Jos VorsselmansDe Kalmpthoutse schaapsgilde97
D. BoenDe visvijvers der Pastorij116
Jos VorsselmansSoldaat onder Napoleon119
RedactieVaria122

Jaargang 2 - 1949/1950 - nr. 1

D. BoenHandtekens in vroegere eeuwen1
Jos VorsselmansBouw en herbouw der O.L.V.kerk van Kalmthout (centrum)6
J. ErnalsteenSint Sebastiaansgilde te Kalmthout 150117
H. Van GeenZeden en gebruiken te Kalmthout in 173318
D. BoenHet monument op 't Kerkeneind26
Rob. HavermansDe wind in het Kempisch landschap28

Jaargang 2 - 1949/1950 - nr. 2

L. StandaertHet uitzicht van onze streek in 177833
Jos VorsselmansBijdrage tot de studie over de moervaarten39
D. BoenDe verplaatsing der school van 't Dorp naar 't Kerkeneind in 166043
H. Van GeenSchoon gebruik in verval47
Jos VorsselmansEven terugblikken in 1849 en 189950
Robert HavermansDe wind in het Kempisch landschap (1e vervolg)56
RedactieVaria64

Jaargang 2 - 1949/1950 - nr. 3

D. Boen
Het kapelleken van Heide
65
Jos Vorsselmans
1586 Secretaris Jan Thomass. Vanden Bleecke reist naar Holland om "Sauvegaerde"
70
Robert Havermans
De wind in het Kempisch landschap (2e vervolg en slot)
84
Redactie
Varia
96

Jaargang 2 - 1949/1950 - nr. 4

Jos VorsselmansKaert der Kruysboog Gilde van den Edelen Ridder St. Joris binnen Calmpthout97
D. BoenHet nationaal komiteit voor hulp en voeding 1914 - 1918112
Gerard MeeusenDe Brouwerij "De Kroon" vroegste geschiedenis119
Robert HavermansBodemkartering en oudheidkunde122
RedactieVaria126

Jaargang 3 - 1950/1951 - nr. 1

H. Van GeenJeroom Becker1
D. BoenDe Rothen te Kalmthout (1658 - 1669)13
Jos VorsselmansOp 16 april 1580 verpandt Prelaat Veltacker tot tweemaal toe de moergronden onder Essen, Kalmthout en Huibergen18
H. Van GeenKalmthout in de Pauselijke Bulle van Eugeen III (I)20
Robert HavermansLandschapselement uit vervlogen tijden de "groenkuilen"24
Jos VorsselmansGildeleven te Kalmthout26
Robert HavermansDe verdwijning van onze windmolens28
RedactieVaria32

Jaargang 3 - 1950/1951 - nr. 2

Jos VorsselmansVerslag over de plechtigheid der onthulling van een gedenksteen, ter herinnering aan de honderdste verjaardag der geboorte van kapitein Jeroom Becker, te Nieuwmoer, op zonder 15 oktober 195033
Jos VorsselmansNaklanken der Jeroom Beckerhulde46
Robert HavermansDe verdwijning van onze windmolens (eerste vervolg)48
D. BoenDe verdwenen schildekens onzer Gilden60
RedactieVaria63

Jaargang 3 - 1950/1951 - nr. 3

Jos VorsselmansEven terugblikken 1850 en 190065
Aloys RibbensEen brok geschiedenis over de openbare onderstand70
Gerard MeeusenNog de schoolkwestie te Kalmthout (1643 - 59)74
D. BoenOver de hoeven der abdij te Kalmthout78
Robert HavermansDe verdwijning van onze windmolens (tweede vervolg)86
RedactieVaria95

Jaargang 3 - 1950/1951 - nr. 4

D. BoenEen historisch verslag over de vooruitgang van Kalmthout in de laatste 100 jaar97
H. Van GeenKalmthout in de Pauselijke Bulle van Eugeen III (II)102
Jos VorsselmansEen zoenbrief uit het jaar 1601106
Robert HavermansDe wind in het Kempisch Landschap. Enkele bijkomende toelichtingen109
Jos VorsselmansLijnkens Jans dochter beschuldigd van toverij (1601)112
Edgar ErnalsteenHoe een windmolen werkt120
Robert HavermansDe verdwijning van onze windmolens (derde vervolg)121
RedactieVaria128

Jaargang 4 - 1951/1952 - nr. 1

Jos VorsselmansDe registeren van Calmpthout ende Esschen sijn maer vodderijen, leuren ende sleuren1
D. BoenDe familiën Kenis en Standaert te Kalmthout4
Robert HavermansGrootscheepse plannen ter ontginning van de Kalmthoutse Heide8
Jos VorsselmansIets over veepest en griep20
D. Boeneen weerspannige armmeester in 170222
Robert HavermansDe verdwijning van onze windmolens (vierde vervolg)24
RedactieVaria31
OKKDe Oudheidkundige Kring van Kalmthout huldigt bij deze zijn eminente Voorzitter33

Jaargang 4 - 1951/1952 - nr. 2

L. StandaertEen schermutseling te Kalmthout34
Robert HavermansMededeling aangaande archeologische objecten te Essen en Kalmthout42
Jos VorsselmansOude landmaten, nog te Kalmthout in gebruik43
D. BoenGuillaume Jacques Sheehan, burgemeester te Kalmthout 1820 - 183244
Robert HavermansOnbetrouwbaarheid van Kaartgegevens uit de 18e eeuw48
Jos VorsselmansEven terugblikken 1851 en 190156
RedactieVaria60
Robert HavermansDe verdwijning van onze windmolens (slot)61

Jaargang 4 - 1951/1952 - nr. 3

D. Boen
Herinneringen uit mijn eerste schooljaren bij meester Fr. Loos
69
Jos Vorsselmans
De rommelpot
74
Redactie

Oproep van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen met het oog op de opsporing van bliksembuizen in de Kalmthoutse Heide

77
Robert Havermans
Britse belangstelling voor de Kempen
78
Jos Vorsselmans
Aanslag op het Kalmthoutse natuurreservaat
83
J.V.
Valken en valkeniers te Kalmthout
86
Robert Havermans

Enkele overwegingen in verband met een bezoek aan de Kalmthoutse Heide

87
Jos Vorsselmans
Beschuldigd van Toverij...
94
Redactie
Varia
101

Jaargang 4 - 1951/1952 - nr. 4

Jos VorsselmansStadhouder Willem III te Kalmthout (1673 & 1688)103
D. BoenDe Van Beringhen's te Kalmthout118
Robert HavermansHet mollebord, een oud Kempisch landbouwwerktuig123
D. BoenOver de heer Gustaaf Standaert en over zijn betrekkingen met meester Peter Benoit127
Jos VorsselmansPintjesmeesters en de Pint130
RedactieVaria:
- Aanslag op de Cassenboom
132

- Overige varia

Jaargang 5 - 1952/1953 - nr. 1

H. Van Geen“De legende van St. Anna” van Maria-ter-Heide. Triptiek uit de XVIe Eeuw, afkomstig uit de St. Jacobskapel van Kalmthout1
Robert Havermans
Een kijkje in de ondergrond van Kalmthout
22
J.V.
1650 – Attestatie betreffende de streek van Kalmthout
25
D. Boen
De kunstvoorwerpen in de kerk van Kalmthout (Centrum)
26
Jos Vorsselmans
Een raadselachtig geval
29
Redactie
Varia
33

Jaargang 5 - 1952/1953 - nr. 2

Jos Vorsselmans

De Inkomsten van Dominicus Deynoot, pastoor te Kalmthout van 1728 tot 1745

33
D. Boen
Iets over het Gildeleven
44
J. V.
In 1794 deed Peeter Jan Van Doren van Kalmthout de Oostenrijkers uitgeleide
45
Jos Vorsselmans
Even terugblikken. 1852 en 1902
46
D. Boen
Verboden pijp te roken in 1684
49
J. V.
In 1796 werd ook te Kalmthout een republikeinse “Vrijheidsboom" geplant
50
Robert Havermans

Het Redemptoristenklooster te Essen tijdens de oorlogsgebeurtenissen 1939 – 1945

51
J. V.
In 1799 werden de kruisen van de Kalmthoutse bedehuizen verwijderd
61
Redactie
Varia
- vragen gesteld door de Nationale Commissie voor Folklore van het Ministerie van Openbaar Onderwijs
62

- In memoriam Z.E. heer August Van Hoedonck
65
Jaargang 5 - 1952/1953 - nr. 3

D. Boen
Verzoening na doodslag te Kalmthout in 1661
67
Marcel Van Thillo
Grepen uit de Kalmthoutse folklore
70
Jos Vorsselmans

Rond de herindijking van het Polderland van Lillo, Stabroek, Berendrecht en Zandvliet in 1650

74
J. V.
Attestatie over de Boterbergen
77
Robert Havermans
Het Redemptoristenklooster te Essen tijdens de oorlogsgebeurtenissen 1939 – 1945 (eerste vervolg)78
Jos Vorsselmans
Een ton in de herberg
92
Robert Havermans
Nog een greep uit het oude bijgeloof in onze Noorderdorpen
93
Redactie
Varia
97

Jaargang 5 - 1952/1953 - nr. 4

D. BoenTroepenlogering in de jaren 1744 - 174799
Paul de ZuttereEnige Kalmthoutse familienamen104
Jos VorsselmansDe feestdag van Sint Jacob en de Kalmthoutse Ommegang113
Robert HavermansHet Redemptoristenklooster te Essen tijdens de oorlogsgebeurtenissen 1939 - 1945 (vervolg en slot)122
RedactieVaria129

Jaargang 6 - 1953/1954 - nr. 1

Aloys RibbensBij het ingaan van het tweede lustrum1
Robert HavermansEen der schaduwzijden van de huisvesting in onze Kempische dorpen4
D. BoenDe Antwerpse burgerwachten te Kalmthout. Grote paardenkoersen. Jacht te paard. Weelderige jaren16
J.V.Een goed stroper kent zijn wild!19
Jos VorsselmansDe "blijde inkomst" van prelaat Hermans te Kalmthout op 27 augustus 178020
R.H.Aardolieprospectie in de Kempen31
Robert HavermansKleionderzoek in onze streek32

Jaargang 6 - 1953/1954 - nr. 2

Robert HavermansEen en ander bij het eeuwfeest van de spoorweg Antwerpen - Rotterdam35
D. BoenNog over burgemeester Sheehan (1820 - 1832)56
Ch. LaenensHoe kwam de Oostendenaar Guillaume Jacques Sheehan te Kalmthout terecht?56
D. BoenVerkiezing van een nieuwe opperdeken in de Hoge Gilderaad van de Kempen61
Redactie"Kijk-uit"61
Paul de ZuttereDe bodemvastheid van enige Kalmthoutse geslachten62
Jos VorsselmansEven terugblikken. 1853 en 190368
RedactieBijzondere plechtigheden te Kalmthout in 195369
RedactieVaria 70

Jaargang 6 - 1953/1954 - nr. 3

Robert HavermansEen en ander bij het eeuwfeest van de spoorweg Antwerpen - Rotterdam II71
J.V.Wat uit het dorpsbeeld verdwijnt: ijzeren bol op dak89
Paul de ZutterePeilingen over de ontwikkelingsgraad van de Kalmthoutse bevolking op het einde van de XVIIIe eeuw90
D. BoenDroeve tijden97
J.V.Wat uit het dorpsbeeld verdwijnt: moosgat99
Jos VorsselmansHet parochiewezen te Kalmthout op het einde der 18de eeuw100
J.V.Wat uit het dorpsbeeld verdwijnt: de rosmolen105
X.Weinig gekende bijzonderheden over de Kalmthoutse kerk en haar omgeving106
RedactieVaria109

Jaargang 6 - 1953/1954 - nr. 4

T. PaapsPetrus Janssen van Kalmthout111
J.V.Wat uit het dorpsbeeld verdwijnt: ijzeren bol op dak123
Jos VorsselmansNog over de spoorweg ...124
RedactieDe rangschikking der windmolens125
Jos VorsselmansOver riolering gesproken ...126
Paul de ZuttereIets over de naam Deurlo128
Jos VorsselmansHeulen129
J.V.Wat uit het dorpsbeeld verdwijnt: de heurst of mallejan129
D. Boen De Van Dammehoeve en de Laerhoeve130
Robert HavermansNog iets over onnauwkeurige oudere cartografische en
plaatsbeschrijvende gegevens
135
J.V.Wat uit het dorpsbeeld verdwijnt: de assurantieplaat142
Jos VorsselmansVan schepenzegel tot gemeentezegel143
RedactieVaria 154

Jaargang 7 - 1954/1955 - nr. 1

Jos Vorsselmans
De “Clock van Calmpthout"
1
D. Boen
Jaan Merel
11
Robert Havermans

Tien jaar geleden : de verwoesting van de Schankerwijk te Essen. (Een episode uit de krijgsverrichtingen van October 1944).

13
J. V.
Wat uit het dorpsbeeld verdwijnt: muurankers
24
Roger H. Charlier

Beschouwingen over plantenaardrijkskunde in de streek van Kalmthout

25
Redactie
Varia:
- Onze Sint Jacobskapel, het meest representatieve element van het Kalmthouts geschiedkundige patrimonium
31
R.H.
- Nog iets over het kleionderzoek
33

- toen vierde de gilde
34

- Lindedreef - Mariadreef
35

- Tentoonstelling Louis Schaeken
35
J.V.
- Een studie over de Antwerpse polders
36