Wie zijn we?

Zoals elke vzw beschikt ons bestuur over een algemene vergadering en een bestuursorgaan. Daarnaast werken we met werkgroepen rond een aantal thema’s.

Algemene vergadering

Het hoogste orgaan van onze vereniging is de algemene vergadering. Op dit ogenblik telt zij 26 effectieve leden. De algemene vergadering is o.a. bevoegd voor de goedkeuring van de statuten, de benoeming van de leden van het bestuursorgaan en de goedkeuring van de begroting en de rekening.

Bestuursorgaan

Daarnaast hebt u het bestuursorgaan. Deze is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse werking van de vereniging.

Het bestuursorgaan bestaat uit volgende leden:
  • Koen Van Ooteghem, voorzitter
  • Marleen Tilborghs, secretaris
  • Benny Janssens, penningmeester
  • Vincent Gabriels
  • Gus Simons
  • Mia Somers
  • Marina Van Aert
  • Ria Van den Heuvel

Werkgroepen

Tot slot werden binnen de vereniging een aantal werkgroepen opgericht die werken rond een bepaald onderwerp, zoals bv. Calmpthoutania, bibliotheek en archief, evenementen,….

Als u interesse hebt om actief uw steentje bij te dragen in één van deze werkgroepen, dan kunt u steeds contact opnemen met onze vereniging via ons mailadres info@oudheidkundigekringkalmthout.be.

We informeren u dan graag over de werkgroepen die op dat ogenblik actief zijn en waar we nog helpende handen kunnen gebruiken.