Onze activiteiten

Onze belangrijkste activiteit is het onderzoek naar de lokale geschiedenis van Kalmthout en omstreken. De resultaten hiervan delen we door de publicatie van artikels in ons tijdschrift Calmpthoutania, en een enkele keer de uitgave van een boek. Ook bijdragen van niet-leden aan Calmpthoutania zijn welkom, zolang ze passen binnen ons interesseveld. Op deze manier houden we het boeiende verleden van onze streek levend.

Daarnaast ondersteunen we bezoekers van onze leesruimte in hun zoektocht naar informatie over het verleden. Hiertoe leggen we een zo ruim mogelijke bibiotheek aan.

We willen ook mee zorg dragen voor het bewaren van historisch waardevolle documenten en voorwerpen, en hebben in het verleden de restauratie van een aantal cultuurhistorisch waardevolle stukken op ons genomen.

Iedereen met interesse voor de lokale geschiedenis en een bijdrage wil leveren aan onze werking, is van harte welkom.

Daarnaast organiseren we op regelmatige basis voordrachten, lezingen en tentoonstellingen voor een ruimer publiek.
Veel van deze activiteiten gebeuren in nauwe samenwerking met de Cultuurraad en Visit Kalmthout.
Aan onze abonnees en leden bieden we historische uitstappen aan onder begeleiding van een deskundige gids.

Hieronder alvast een bloemlezing van onze activiteiten in 2023:
  • Lezing over oude postkaarten op 22 maart 2023 in Strijboshof
  • Meerdaagse uitstap naar Bourgondië van 2 t/m 6 mei 2023
  • Daguitstap naar Westerlo op 24 augustus 2023
  • Verhuis van onze bibliotheek en archief naar het Bijenteeltmuseum
Wat plannen wij in 2024?
  • Meerdaagse uitstap naar de Champagnestreek van 2 t/m 4 mei 2024
  • Viering van ons 75-jarig bestaan met:
    • Tentoonstelling ‘Kalmthout in oude documenten’ van 24 t/m 26 mei 2024 op domein Diesterweg
  • Daguitstap naar Maastricht op 14 september 2024
Fotografie: Myriam Luyckx